Diensten

TAILORMADE AUDITEN

Niet elk kantoor is het zelfde en integriteitrisico’s verschillen per kantoor. Daarom zorgt AUDIT PARTNERS voor een tailormade auditfunctie. AUDIT PARTNERS stelt samen met de cliënt een auditplan op, legt het vast in schriftelijke afspraken, die opgenomen kunnen worden in het procedurehandboek.

De auditors van AUDIT PARTNERS worden conform vereiste op persoonlijke titel benoemd als auditor bij een trustkantoor, maar zullen elkaar afwisselen om een ‘blindheid’ te voorkomen en alle betrokken partijen scherp te houden. Voor de overige ondernemingen voldoet een aanstelling van AUDIT PARTNERS, maar ook hier zullen de auditors elkaar afwisselen en te allen tijde een vier-ogen principe toepassen op de rapportage.

De uitvoering van de audit wordt afgestemd op het risicoprofiel van de financiele instelling of financiele onderneming. AUDIT PARTNERS zorgt voor een jaarlijkse audit op de inrichting van de organsiatie (Organisatie Audit) en periodieke audits op de kwaliteit van het vastgelegde cliëntonderzoek in cliënttdossiers (Dossier Audit). Daarnaast heeft AUDIT PARTNERS ruimschoots ervaring met het verzorgen van speficieke audits (Thema Audits)  op door de  cliënt gewenste onderdelen of op aanwijzing van de toezichthouder.