Auditfunctie

ALLES DRAAIT OM VERTROUWEN

Een audit functie is vereist om te waarborgen dat het trustkantoor periodiek controleert of de organisatie-inrichting en de processen, procedures en maatregelen van het trustkantoor effectief zijn.” (Bron: DNB, oktober 2014)

AUDIT PARTNERS controleert de medewerkers op het naleven van wet- en regelgeving en de eigen procedures en controleert de compliance functie in de organisatie. Daarover wordt gerapporteerd aan het bestuur. De kernvragen van onze auditors zijn:

  1. Doen ze, wat ze zeggen dat ze doen (= volgen ze de procedures)?
  2. Zeggen ze, wat ze doen (= rapporteren ze er over)?
  3. Doen ze het goede (= volgen ze wet- en regelgeving en zijn ze effectief)?

Steeds meer wordt de laatste vraag in de context van het maatschappelijk draagvlak gesteld. Uiteindelijk draait alles om vertrouwen dat niet geschaad mag worden. Wij kunnen u daarbij helpen.