Home

ERVAREN SPECIALIST IN AUDITEN

Veel organisaties hebben een poortwachtersfunctie gekregen, om er voor te zorgen dat de integriteit van de (financiële) markt niet wordt geschonden. De Wet toezicht trustkantoren (Wtt), de Wet financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 zijn daarbij de belangrijkste kaders waaraan door toezichthouders wordt getoetst. Het niet goed naleven van wet- en regelgeving en onvoldoende aanvoelen van maatschappelijke ontwikkelingen zorgt voor commerciële- en juridische risico’s en het missen van kansen.

AUDIT PARTNERS draagt bij aan het beperken van deze risico’s en aan het identificeren van kansen.

AUDIT PARTNERS is een ervaren specialist in het auditen van organisaties op de poortwachters functie, de naleving van wet- en regelgeving, de eigen procedures en het interne toezicht daarop. Wij doen dat samen met onze cliënt, op basis van het profiel van het kantoor, binnen de voor hen geldende kaders en met onze eigen kennis en ervaring.